Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Kontrola javnih sredstava > Budžetska inspekcija > Godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije za 2018. godinu

Godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije za 2018. godinu
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Članom 91. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RSˮ, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - drugi zakon, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/18) i članom 44. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/15, 44/18 - drugi zakon i 95/2018) propisana je obaveza sastavljanja godišnjeg izveštaja o radu budžetske inspekcije.

Prema odredbama člana 84. Zakona o budžetskom sistemu, Ministarstvu finansija, Budžetskoj inspekciji povereno je obavljanje poslova inspekcijske kontrole nad direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, kao i ostalim subjektima navedenim u tač. 3), 4) i 5) istog člana zakona.

U skladu sa tim, a imajući u vidu odredbe člana 86. Zakona o budžetskom sistemu kojima je propisana funkcija budžetske inspekcije, inspekcijska kontrola se odnosila na primenu zakona u oblasti materijalno - finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava od strane napred navedenih subjekata.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd