Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом („Службени гласник РС“, бр. 95/2018)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом („Службени гласник РС“, бр. 95/2018)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
ЗАКОН
о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом
(„Службени гласник РС“, бр. 95/2018)


Члан 1.

Република Србија преузима обавезу да као гарант измири обавезе Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад (у даљем тексту: „Зајмопримац”) по основу дугорочног кредита одобреног од стране групе понуђача, коју чине: Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd и Комерцијална банка а.д. Београд у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу до 10.000.000 евра (словима: десетмилиона евра) увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова; Банка Поштанска штедионица а.д. Београд у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу до 10.000.000 евра (словима: десетмилиона евра) увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова; OТП банка Србија а.д. Нови Сад у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу до 10.000.000 евра (словима: десетмилиона евра) увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова; Vojvođanska banka a.d. Novi Sad у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу до 30.000.000 евра (словима: тридесетмилиона евра) увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова. 
PDF Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом („Службени гласник РС“, бр. 95/2018)

PDF Исправка Закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом („Службени гласник РС“, бр. 98/2018)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд