Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза) "Службени гласник РС", број 95/2018

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза) "Службени гласник РС", број 95/2018
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
ЗАКОН
о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза)
"Службени гласник РС", број 95 од 8. децембра 2018.

Члан 1.
Република Србија преузима обавезу да као гарант измири обавезе Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад (у даљем тексту: „Зајмопримац”) по основу Уговора о кредиту број 00-420-8501715.7, за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза), одобреном од стране Banca Intesa a.d. Beograd (у даљем тексту: „Уговор о кредиту”), у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у еврима, у износу до 20.000.000 евра (словима: двадесетмилиона евра) увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд