Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“, бр. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 44/2018 - др. закон, 48/2018, 62/2018, 104/2018 и 16/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“, бр. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016, 21/2017, 44/2018 - др. закон, 48/2018, 62/2018, 104/2018 и 16/2019) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 24. став 6. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12),
Министар финансија и привреде доноси

ПРАВИЛНИК
о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
"Службени гласник РС", бр. 120 од 21. децембра 2012, 40 од 7. маја 2015, 82 од 28. септембра 2015, 86 од 14. октобра 2015, 11 од 11. фебруара 2016, 21 од 10. марта 2017,
44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 48 од 22. јуна 2018, 62 од 10. августа 2018, 104 од 28. децембра 2018, 16 од 13. марта 2019.

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују начин и поступак остваривања пореских ослобођења код ПДВ за промет добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза, шта се сматра личним пртљагом и доказима да је путник отпремио добра у иностранство, као и начин и поступак враћања ПДВ путнику који нема пребивалиште ни боравиште у Републици Србији*.
*Службени гласник РС, број 104/2018bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд