Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, „AIK BANKA” а.d. Beograd и UniCredit Bank Srbija a.d. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад („Сл. гласник РС", бр. 142/2014 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, „AIK BANKA” а.d. Beograd и UniCredit Bank Srbija a.d. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад („Сл. гласник РС", бр. 142/2014 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
ЗАКОН
о давању гаранције Републике Србије у корист OТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, „AIK BANKA” а.d. Beograd и UniCredit Bank Srbija a.d. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
"Службени гласник РС", бр. 142 од 25. децембра 2014, 30 од 20. априла 2018.

*Службени гласник РС, број 30/2018

Члан 1.

Република Србија преузима обавезу да као гарант измири обавезе Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад (у даљем тексту: Зајмопримац) по основу кредита за одржавање текуће ликвидности одобреним од стране OТП Банка Србија а.д. Нови Сад у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у америчким доларима, у износу до 20.000.000 америчких долара (словима: двадесетмилиона америчких долара) увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова; Banca Intesa a.d. Beograd у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у америчким доларима, у износу до 30.000.000 америчких долара (словима: тридесетмилиона америчких долара) увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова; Banca Intesa a.d. Beograd у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у америчким доларима, у износу до 20.000.000 америчких долара (словима: двадесетмилиона америчких долара) увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова; Banca Intesa a.d. Beograd у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у америчким доларима, у износу до 20.000.000 америчких долара (словима: двадесетмилиона америчких долара) увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова; OТП банка Србија а.д. Нови Сад у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у америчким доларима, у износу до 8.235.294,10 америчких долара (словима: осаммилионадвестотинетридесет петхиљададвестотинедеведесетчетири 10/100 америчких долара) увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова; "AIK BANKA” a.d. Beograd у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у америчким доларима, у износу до 20.000.000 америчких долара (словима: двадесетмилиона америчких долара) увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова; UniCredit Bank Srbija a.d. Београд у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у америчким доларима, у износу до 30.000.000 америчких долара (словима: тридесетмилиона америчких долара) увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова и UniCredit Bank Srbija a.d. Београд у износу који не може бити већи од динарског износа индексираног у америчким доларима, у износу до 40.000.000 америчких долара (словима: четрдесетмилиона америчких долара) увећаног за износ припадајуће уговорене камате, накнада и трошкова.

*Службени гласник РС, број 30/2018

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, „AIK BANKA” а.d. Beograd и UniCredit Bank Srbija a.d. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад („Сл. гласник РС", бр. 142/2014 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд