Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац – ветропарк) („Сл. гласник РС“, бр. 30 од 20. априла 2018. год.)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац – ветропарк) („Сл. гласник РС“, бр. 30 од 20. априла 2018. год.)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
ЗАКОН
о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац – ветропарк)
"Службени гласник РС", број 30 од 20. априла 2018.

Члан 1.

Република Србија преузима обавезу да као гарант измири обавезе Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд по основу задужења код Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, у износу до 80.000.000 евра (словима: осамдесет милиона евра).

Члан 2.

Гаранцију из члана 1. овог закона Република Србија (у даљем тексту: Гарант) даје у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни (у даљем тексту: КfW), на име обавеза из Споразума о зајму за Пројекат обновљиве енергије Костолац – ветропарк, BMZ бр. 2013 66 582, на износ oд 80.000.000 евра (словима: осамдесет милиона евра) (у даљем тексту: Споразум о зајму), закљученог између KfW и Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (у даљем тексту: Зајмопримац), 29. новембра 2017. године у Београду.

Гарант прихвата све одредбе Споразума о зајму и сагласан је да гарантује за све обавезе које проистичу или су у вези са обавезама Зајмопримца по Споразуму о зајму.

Гаранција у корист KfW, по задужењу Зајмопримца за Пројекат обновљиве енергије Костолац – ветропарк, потписана је од стране овлашћеног представника Гаранта 29. новембра 2017. године и њоме је предвиђено да Гарант јемчи за обавезе Зајмопримца по основу Споразума о зајму закљученог између KfW и Зајмопримца.

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац – ветропарк) („Сл. гласник РС“, бр. 30 од 20. априла 2018. год.)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд