Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о акцизама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - др. закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 55/2015, 103/2015, 108/2016 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о акцизама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - др. закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 55/2015, 103/2015, 108/2016 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
ЗАКОН
о акцизама
„Службени гласник РС“, бр. 22 од 31. марта 2001, 73 од 24. децембра 2001, 80 од 26. новембра 2002, 80 од 26. новембра 2002 - др. закон, 43 од 22. априла 2003, 72 од 18. јула 2003, 43 од 20. априла 2004, 55 од 21. маја 2004, 135 од 21. децембра 2004, 46 од 2. јуна 2005, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 61 од 30. јуна 2007, 5 од 22. јануара 2009, 31 од 30. априла 2009, 101 од 29. децембра 2010, 43 од 14. јуна 2011, 101 од 30. децембра 2011, 93 од 28. септембра 2012, 119 од 17. децембра 2012, 47 од 29. маја 2013, 68 од 3. јула 2014 - др. закон, 142 од 25. децембра 2014, 55 од 25. јуна 2015, 103 од 14 децембра 2015, 108 од 29. децембра 2016, 30 од 20. априла 2018.
  
НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:
Влада Републике Србије овлашћена је да објављује усклађене динарске износе акциза утврђене законом. Усклађени износи акциза објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 3 од 22. јануара 2010, 4 од 28. јануара 2011, 6 од 27. јануара 2012, 8 од 3. фебруара 2012 - исправка, 8 од 25. јануара 2013, 4 од 17. јануара 2014, 4 од 17. јануара 2014, 4 од 16. јануара 2015, 5 од 20. јануара 2015, 5 од 25. јануара 2016, 5 од 25. јануара 2016, 7 од 31. јануара 2017, 18 од 9. марта 2018.(1) и 18 од 9. марта 2018.(2).

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређује се опорезивање акцизама.

Акцизама се опорезују производи утврђени овим законом.

Закон о акцизама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - др. закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 55/2015, 103/2015, 108/2016 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години („Службени гласник РС“, бр. 4 од 25. јануара 2019. год.)

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд