Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
ЗАКОН
о порезу на додату вредност
"Службени гласник РС", бр. 84 од 24. јула 2004, 86 од 30. јула 2004 - исправка, 61 од 18. јула 2005, 61 од 30. јуна 2007, 93 од 28. септембра 2012, 108 од 6. децембра 2013, 68 од 3. јула 2014 - др. закон, 142 од 25. децембра 2014, 83 од 3. октобра 2015, 108 oд 29. децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017, 30 од 20. априла 2018.
 
НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:
Влада Републике Србије је овлашћена да објављује усклађене динарске износе утврђене законом. Усклађени динарски износи објављени су у "Службеном гласнику РС", бр. 6 од 24. јануара 2014, 5 од 20. јануара 2015, 5 од 25. јануара 2016, 7 од 31. јануара 2017. и 13 од 14. фебруара 2018. године. Усклађени динарски износи ("Службени гласник РС", број 13/2018) примењују се од 15. фебруара 2018. године (види тачку 2. Усклађених динарских износа - 13/2018-11).
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", број 113/2017) ступа на снагу 1. јануара 2018. године. Одредбе чл. 2. и 7. овог закона (којима су измењени члан 24., односно брисани назив члана и члан 56. пречишћеног текста Закона) примењиваће се од 1. јануара 2019. године, осим одредбе члана 2. овог закона која садржи овлашћење за доношење подзаконског акта, која ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона (види чл, 13, 14. и 15. Закона – 113/2017-181)
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 30/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 28. априла 2018. године, а примењиваће се од 1. јула 2018. године, осим одредаба члана 4. овог закона (којима је измењен члан 53. Закона) које ће се примењивати од 1. јануара 2019. године (види члан 6. Закона – 30/2018-26)

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласникаbullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд