Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - исправка, 23/2003 - исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. законик, 62/2006 - др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91-2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - исправка, 23/2003 - исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. законик, 62/2006 - др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91-2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
ЗАКОН
о пореском поступку и пореској администрацији
“Службени гласник РС”, бр. 80 од 26. новембра 2002, 84 од 5. децембра 2002 - исправка, 23 од 13. марта 2003 - исправка, 70 од 10. јула 2003, 55 од 21. маја 2004, 61 од 18. јула 2005, 85 од 6. октобра 2005 - др. законик, 62 од 19. јула 2006 - др. закон, 61 од 30. јуна 2007, 20 од 19. марта 2009, 72 од 3. септембра 2009 - др. закон, 53 од 29. јула 2010, 101 од 30. децембра 2011, 2 од 13. јануара 2012 – исправка, 93 од 28. септембра 2012, 47 од 29. маја 2013, 108 од 6. децембра 2013, 68 од 3. јула 2014, 105 од 3. октобра 2014, 91 од 5. новембра 2015 - Аутентично тумачење, 112 од 30. децембра 2015, 15 од 25. фебруара 2016, 108 од 29. децембра 2016, 30 од 20. априла 2018, 95 од 8. децембра 2018
 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", број 30/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 28. априла 2018. године. Одредбе члaна 1, члана 2. став 3, чл. 3, 5. и 54, чланa 66. ст. 1, 2. и 5. и члана 92. овог закона о преузимању надлежности Народне банке Србије у мењачким и девизним пословима, примењују се почев од 1. јануара 2019. године.Одредбе чл. 8. и 18, чл. 39–53, чл. 55–60, члана 62, члана 89. ст. 2–4. и ст. 7–9, члана 90. ст. 2–6. и члана 93. овог закона, које уређују послове пореске контроле, односно послове пружања пореских услуга, примењују се почев од 1. јануара 2019. године.Одредбе чл. 9. и 88. и члана 89. ст. 1. и 6. овог закона, које се односе на достављање података о свим пословним просторијама у којима се врши складиштење, односно смештај добара, као и о просторијама у којима се обавља регистрована делатност, примењиваће се по истеку 120 дана од дана ступања на снагу овог закона.Одредбе члана 61. овог закона, примењиваће се на неправилности утврђене решењем у поступцима пореских контрола донетих од дана ступања на снагу овог закона. Одредбе члана 65. овог закона, примењиваће се по успостављању јединственог информационог система локалних пореских администрација, почев од 1. јануара 2019. године(види чл. 94, 95. и 98. Закона – 30/2018-17) (текст Закона пре измена из броја 30/2018 можете погледати са десне стране, у делу "Верзије пречишћеног текста").

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", број 95/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 16. децембра 2018. године, а примењује се од 1. марта 2019. године(види члан 12. Закона – 95/2018-240) (текст Закона пре измена из броја 95/2018 можете погледати са десне стране, у делу "Верзије пречишћеног текста").


Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - исправка, 23/2003 - исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. законик, 62/2006 - др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91-2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд