Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о девизном пословању (“Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 31/2011, 93/2012 - др. закон, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о девизном пословању (“Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 31/2011, 93/2012 - др. закон, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
ЗАКОН
о девизном пословању
"Службени гласник РС", бр. 62 од 19. јула 2006, 31 од 9. маја 2011, 93 од 28. септембра 2012 - др. закон, 119 од 17. децембра 2012, 139 од 18. децембра 2014, 30 од 20. априла 2018.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, број 30/2018) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 28. априла 2018. године, осим одредаба чл. 13. до 17, члана 19. и члана 20. став 8. овог закона(којима су измењени чл. 39, 39а, 44, 46. и 55. Закона о девизном пословању), које се примењују од 1. јануара 2019. године (види члан 27. Закона – 30/2018-13)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређују се:
1) плаћања, наплаћивања и преноси између резидената и нерезидената у страним средствима плаћања и у динарима;
2) плаћања, наплаћивања и преноси између резидената у страним средствима плаћања;
3) куповина и продаја средстава плаћања између резидената и нерезидената, као и куповина и продаја страних средстава плаћања између резидената;
4) једнострани преноси средстава плаћања из Републике Србије (у даљем тексту: Република) и у Републику који немају обележја извршења посла између резидената и нерезидената;
5) текући и депозитни рачуни резидената у иностранству и резидената и нерезидената у Републици;
6) кредитни послови у Републици у девизама и кредитни послови са иностранством.*
Брисан је ранији став 2. (види члан 1. Закона - 119/2012-13)
*Службени гласник РС, број 119/2012

Закон о девизном пословању  (“Сл. гласник РС”, бр. 62/2006, 31/2011, 93/2012 - др. закон, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд