Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > PUBLIKACIJE > Stručna mišljenja > Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2018

Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2018
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 1, januar 2018.
ISSN 0354-3242

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Poreski postupak i poreska administracija

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

AKCIZE

CARINE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FINANSIJSKI SISTEM

Obavljanje plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost

PODSETNIK

Preuzmite ceo dokument:

Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2018

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd