Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о републичким административниом таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 - исправка и 95/18) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о републичким административниом таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 - исправка и 95/18) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
ЗАКОН
О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка,
53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17,  113/17, 3/18-исправка и 95/18)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

    Овим законом уређују се републичке административне таксе (у даљем тексту: такса).

Члан 1а

    Поједини изрази употребљени у овом закону, у смислу овог закона имају следеће значење:
    1) „захтев” јесте предлог, пријава, молба и други поднесак, укључујући и поднеске поднете на обрасцу, односно саопштење које се упућује органу, као и усмено обраћање органу, којим се покреће поступак код органа;
    2) „ДКП” јесте дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије у иностранству;
    3) „органи” јесу институције, државни органи и организације, органи покрајинске аутономије и локалне самоуправе када врше поверене послове, као и предузећа, привредна друштва и друге организације којима је поверено вршење јавних овлашћења;
    4) „Тарифа” јесте Тарифа републичких административних такси, која је саставни део овог закона;
    5) „конзуларне таксе” јесу таксе које се плаћају за списе и радње дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије.

Закон о републичким административниом таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17,  113/17, 3/18 - исправка и 95/18) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд