Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Dokumenti > Dokumenti javnih politika > Strategija za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017−2020. godine, sa Akcionim planom („Sl. glasnik RS“, br. 98 od 3.11.2017. god.)

Strategija za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017−2020. godine, sa Akcionim planom („Sl. glasnik RS“, br. 98 od 3.11.2017. god.)
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

STRATEGIJU
za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017–2020. godine
"Službeni glasnik RS", broj 98 od 3. novembra 2017.

UVODNI DEO

Strateški cilj Republike Srbije jeste uspostavljanje sistema vladavine prava i ekonomski prosperitet države na kome je, između ostalih, jedan od predviđenih koraka punopravno članstvo u Evropskoj uniji (u daljem tekstu: EU).

U cilju dostizanja punopravnog članstva, ali i u skladu sa koracima ka modernizaciji društva i dostizanju standarda EU, Republika Srbija sprovodi sveobuhvatne mere kako bi se postigli najbolji rezultati. Na putu ka „porodici” evropskih zemalja, Republika Srbija je 2009. godine podnela zahtev za članstvo u EU koji je 2012. godine potvrđen formalnim dobijanjem statusa zemlje kandidata.

U skladu sa politikom EU, državama kandidatima se pruža određena, jasno definisana, pomoć koja se sastoji kako od savetodavne podrške, tako i direktne finansijske pomoći. Kao direktan finansijski doprinos Republici Srbiji u procesu priprema za punopravno članstvo i dostizanje standarda EU na raspolaganju stoje sredstva iz pretpristupnih fondova, tzv. Instrument for Pre-accession Assistance (u daljem tekstu: IPA).
 


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd