Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Organizacione jedinice > Sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak

Sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
 Dejan Karavelić – Sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak (v.d.)

Odeljenje u Beogradu: 011/3642 972
Odeljenje u Novom Sadu: 021/3000 185
Odeljenje u Nišu: 018/4150 622
Odeljenje u Kragujevcu: 034/61 70 443, 61 70 444
Sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak obavlja poslove koji se odnose na: odlučivanje po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata filijala i ekspozitura (organizacionih jedinica) Poreske uprave, protiv poreskih upravnih akata Centra za velike poreske obveznike, kao i akata nadležnih poreskih organa jedinica lokalne poreske administracije; odlučivanje po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata iz oblasti menjačkih i deviznih poslova i igara na sreću; odlučivanje po pravnim lekovima uloženim protiv carinskih upravnih akata carinarnica donetih u prvostepenom carinsko-upravnom postupku koji se odnose na primenu propisa iz oblasti carinskog sistema; poslove u vezi vanrednih pravnih lekova i poslovi vođenja upravnih sporova iz poreske i carinske oblasti; pripremu i izrade rešenja za primenu vanrednih pravnih sredstava i odgovora na tužbe nadležnom sudu protiv rešenja donetih u poreskom i carinskom upravnom postupku; pripremu i izradu rešenja u izvršenju presuda suda nadležnog za rešavanje upravnih sporova; praćenje i analiziranje poresko-upravne i carinsko-upravne i sudske prakse u primeni propisa iz delokruga Sektora; poslove koji se odnose na praćenje i analiziranje poreskih, carinskih, spoljnotrgovinskih, deviznih i drugih propisa; koordinaciju i saradnju sa ministarstvima, službama Vlade i Narodne skupštine, pravosudnim organima i drugim organima državne uprave iz delokruga rada Sektora.

U Sektoru za drugostepeni poreski i carinski postupak obavljaju se poslovi u okviru užih unutrašnjih jedinica, i to:

1. Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Beograd
2. Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Novi Sad
3. Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Kragujevac
4. Odeljenje za drugostepeni poreski postupak – Niš
5. Odeljenje za drugostepeni carinski postupak
 


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd