Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд (Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему) („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд (Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему) („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
ЗАКОН
о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд
(Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему)

"Службени гласник РС", број 51 од 25. маја 2017.

Члан 1.

Република Србија преузима обавезу да као гарант измири обавезе Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд по основу задужења код Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, у износу до 15.000.000 евра (словима: петнаест милиона евра).

Члан 2.

Гаранцију из члана 1. овог закона, Република Србија (у даљем тексту: „Гарант”) даје у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, на име обавеза из Споразума о зајму (Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему) између Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни (у даљем тексту: КfW) и Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд (у даљем тексту: Зајмопримац) BMZ бр: 2012 67 194, на износ до 15.000.000 евра (словима: петнаест милиона евра) (у даљем тексту: Споразум о зајму), закљученог 1. марта 2017. године.

Гарант прихвата све одредбе Споразума о зајму и сагласан је да гарантује за све обавезе које проистичу или су у вези са обавезама Зајмопримца по Споразуму о зајму.

Гаранција у корист KfW, по задужењу Зајмопримца за Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему, потписана је од стране овлашћеног представника Гаранта, 1. марта 2017. године и њоме је предвиђено да Гарант јемчи за обавезе Зајмопримца по основу Споразума о зајму закљученог између KfW и Зајмопримца.

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд (Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему) („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд