Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (пројекат „Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А”) („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (пројекат „Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А”) („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
ЗАКОН
о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
(пројекат „Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А”)

"Службени гласник РС", број 51 од 25. маја 2017.

Члан 1.

Република Србија преузима обавезу да као гарант измири обавезе Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд по основу задужења код Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, у износу до 45.000.000 евра (словима: четрдесетпет милиона евра).

Члан 2.

Гаранцију из члана 1. овог закона Република Србија (у даљем тексту: Гарант) даје у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни (у даљем тексту: КfW), на име обавеза из Споразума о зајму „Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А”, BMZ-бр. 2011 66 073, на износ до 45.000.000 евра (словима: четрдесетпет милиона евра) (у даљем тексту: Споразум о зајму), закљученог између KfW и Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (у даљем тексту: Зајмопримац), 28. фебруара 2017. године у Београду, у вези са пројектом „Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А”.

Гарант прихвата све одредбе Споразума о зајму и сагласан је да гарантује за све обавезе које проистичу или су у вези са обавезама Зајмопримца по Споразуму о зајму.

Гаранција у корист KfW, по задужењу Зајмопримца за пројекат „Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А”, потписана је од стране овлашћеног представника Гаранта 28. фебруара 2017. године и њоме је предвиђено да Гарант јемчи за обавезе Зајмопримца по основу Споразума о зајму закљученог између KfW и Зајмопримца.

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (пројекат „Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А”) („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд