Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Arhiva > Arhiva propisa > Arhiva podzakonskih akata - finansijski sistem

Arhiva podzakonskih akata - finansijski sistem
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Računovodstvo i revizija


Uredba izmeni i dopuni Uredbe o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor,  "Službeni glasnik RS",  br. 63/2016 od 15.7.2016. godine.

Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor,  "Službeni glasnik RS",  br. 49/2010 od 21.7.2010. godine.

Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“, br. 127/2014 i 101/2016) − nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS”, br. 127/14)

PDF Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja, 30.5.2007. godine
PDF Obrazac br 1 - Bilans stanja
PDF Obrazac br 2 - Bilans prihoda i rashoda
PDF Obrazac br 3 - Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima
PDF Obrazac br 4 - Izveštaj o novčanim tokovima
PDF Obrazac br 5 - Izveštaj o izvršenju budžetaDevizno poslovanje

PDF Uredba o bližim uslovima i načinu kupovine ili prodaje, odnosno plaćanju ili naplati potraživanja i dugovanja nastalih po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata("Službeni glasnik RS" br.112/06)Odluka o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A („Službeni glasnik RS“, br. 48 od 2. juna 2015. god.)Banke


Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika („Službeni glasnik RS“, br. 59/2004, 18/2004, 92/2005, 113/2013 i 9/2015)
Izmirenje novčanih obaveza


Pravilnik o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata u kojima su subjekti javnog sektora dužnici i između subjekata javnog sektora, kao i o načinu i postupku dostavljanja i preuzimanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora, radi vršenja tog nadzora ("Službeni glasnik RS", br. 88/2015 od 23.10.2015. godine)

Uredba o merama za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima, 12.12.2011. godine

Pravilnik za sprovođenje uredbe o merama za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima („Službeni glasnik RS”, br. 94/11)
Obrazac NOJS – Obaveštenje o neizmirenim novčanim obavezama javnog sektora
 
Pravilnik o obrascu mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza JP i njihovih zavisnih društava kapitala utvrđenih Zakonom kojim se određuju RINO u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, br. 36 od 19.4.2013. god.)

Uputstvo o načinu dostavnjalja obrazaca mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće prema privrednim subjektima, utvrđenim zakonom kojim se određuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

PDF Uredba o ulaganju imovine i zaduživanju društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova u uslovima poremećaja na finansijskom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 21/09)
PDF Obrazloženje
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd