Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Arhiva > Arhiva propisa > Arhiva podzakonskih akata - doprinosi, akcize, takse

Arhiva podzakonskih akata - doprinosi, akcize, takse
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (“Službeni glasnik RS“, br. 101 od 16. decembra 2016. god.)Akcize

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave  („Sl. glasnik RS”, br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 - ispravka, 56/2013, 67/2015, 101/2016, 86/2017 i 20/2018) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačke 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe  („Službeni glasnik RS“, br. 38/2013, 93/2013, 111/2015 i 101/2016) − nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Službeni glasnik RS“, br. 70 od 17.8.2016. god.)

Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Službeni glasnik RS“, br. 10/2016)

PDF Uredba o izmenama i dopunama uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, 14.10.2005. godine

PDF Uredba o izmenama i dopunama uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, jun 2005 . godine

PDF Uredba o izmenama i dopunama uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, mart 2005. godine

PDF Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, 24.12.2004. godine

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS”, br. 137/2004, 11/2005, 29/2005, 56/2005, 75/2005, 88/2005, 108/2006, 83/2011, 113/2015 i 9/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića  („Službeni glasnik RS“, br. 9/2017)

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića (''Službeni glasnik RS'',br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15)

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića ("Službeni glasnik RS" br.137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06 i 83/11)

Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Službeni glasnik RS“, br. 55/12)

PDF Uredba o izgledu i načinu izdavanja, vođenja evidencije i obeležavanja kontrolnim akciznim markicama cigareta i alkoholnih pića, 24.12.2001. godine

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Sl. glasnik RS”, br. 137/2004, 109/2009, 96/2012 i 88/2017) – nezvanično prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika 

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika („Službeni glasnik RS“, br. 137/2004, 109/2009 i 96/2012)

PDF Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza, 24.12.2004. godinePravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (“Sl. glasnik RS”, br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 - ispravka, 56/2013, 67/2015, 101/2016 i 86/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (“Službeni glasnik RS”, br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 - ispravka, 56/2013, 67/2015 i  101/2016)  – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju, za poljoprivredne svrhe, za grejanje i u industrijske svrhe („Službeni glasnik RS“ br. 112/12 , 38/13 , 93/13)
Obrasci

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju  („Službeni glasnik RS“, br. 76/2015 i 101/2016) − nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Službeni glasnik RS“, br. 76 od  4. septembra 2015. god.)

PDF Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, 9.7.2007. godine

PDF Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, 14.1.2005. godine

PDF Pravilnik o izmenama načina obračunavanja i plaćanja akcize. 9.7.2007. godine

PDF Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, 4.1.2005. godine

Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića („Službeni glasnik RS“, br. 3 od 14. januara 2005. god.)

PDF Pravilnik o načinu vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa, 9.7.2007. godine

PDF Pravilnik o listi ostalih derivata nafte, 9.7.2007. godine

PDF Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljalja obračuna akcize, 14.1.2005. godine
PDF Obrazac PP OAK
PDF PP OAK Prilozi 1 - 4Takse
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd