Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Arhiva > Arhiva propisa > Arhiva zakona - takse, akcize, poreski postupak, fiskalne kase, carine

Arhiva zakona - takse, akcize, poreski postupak, fiskalne kase, carine
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Republičke administrativne takse


Zakon o  republičkim administrativnim taksama − prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr. zakon, 57/14, 45/15 i 83/15)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama  („Sl. glasnik RS“, br. 112/2015)

Zakon o republičkim administrativnim taksama, 2.9.2012. godine

Zakon o izmenama zakona o republičkim administrativnim taksama, 1.10.2010. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o republičkim administrativnim taksama, 16.07.2009. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o republičkim administrativnim taksama, 22.01.2009. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o republičkim administrativnim taksama, 15.7.2005. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o republičkim administrativnim taksama, jul 2005. godine

PDF Ispravka zakona o republičkim administrativnim taksama, 26.5.2003. godine

PDF Zakon o republičkim administrativnim taksama, 22.4.2003. godineTarifa republičkih administrativnih taksi


Tarifa republičkih administrativnih taksi − prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija ( „Službeni  glasnik RS”, br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15 i 50/16) − primenjuje se od 1. jula 2016. godine

Tarifa republičkih administrativnih taksi − prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija („Službeni glasnik RS”, br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr. zakon, 57/14, 45/15 i 83/15)

Prečišćen tekst Tarife republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS”, br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr.zakon, 57/14 i 45/15)

Prečišćen tekst tarife republičkih administrativnih taksi, („Službeni glasnik RS”, br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr.zakon i 57/14)

Tarifa republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS”, br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12 i 47/13)

Tarifa republičkih administrativnih taksi («Službeni glasnik RS», br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 i 55/12)

Tarifa republičkih administrativnih taksi («Službeni glasnik RS», br. 5/09, 54/09, 35/10 i 50/11)

PDFTarifa republičkih administrativnih taksi, 30.6.2008. godine

PDFTarifa republičkih administrativnih taksi, 15.5.2003. godine

Akcize

Zakon o akcizama  („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tač. 1), 4) i 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (3) i tač. 4), 5) i 6), čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 7) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini, „Službeni glasnik RS“, br. 5 od 25. januara 2016. god.

Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 18 od 9. marta 2018. god.)  

Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine (“Sl. glasnik RS”, br. 73 od 28. jula 2017. god.)

  Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 18 od 9. marta 2018. god.)

Zakon o akcizama - prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, 6.6.2013. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, 18.12.2012. godine

Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 1.10.2012. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 29.4.2009. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 21.01.2009. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 29.6.2007. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama 02.06.2005. godine

PDF Zakon o akcizama ("Službeni glasnik RS" br. 22/01,73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04 i 46/05)

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 21.12.2004. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 21.5.2004. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, april 2004. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, «Službeni glasnik RS» broj 72/2003, primenjuje se od 26. jula 2003. godine

PDF Zakon o izmenama zakona o akcizama, 22.5.2003. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o akcizama, 26.11.2002. godine

Usklađeni dinarski iznosi akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god) – primenjuju se od 1. februara 2017. god.

Usklađeni dinarski iznos akcize iz člana 40a stav 1. tačka 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini,  (Službeni glasnik RS“, br. 5 od 25. januara 2016. god.)


Fiskalne kase

Zakon o izmenama i dopunama zakona o fiskalnim kasama, 1.12.2012. godine

PDF Zakon o fiskalnim kasama, 21.12.2004. godinaPoreski postupak i poreska administracija

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 108/16) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Tarifa o nagradi i nadoknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti – advokata u poreskom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 55/2004 i 59/2013) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16)

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 24.12.2013. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 6.6.2013. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 1.10.2012. godine

Zakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 1.3.2012. godine

 Zakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 27.8.2010. godine

PDFZakon o izmenama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 29.6.2007. godine

PDFZakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 15.7.2005. godine

PDFZakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 21.5.2004. godine

PDFZakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 13.03.2003. godine

PDFZakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, 26.11.2002. godineCarineZakon o izmenama i dopunama carinskog zakona, 26.3.2015. godine

Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona, 22.11.2012. godine

Prečišćeni članovi Carinskog zakona koji su izmenjeni, 22.11.2012. godine

Carinski zakon, 23.03.2010. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama carinskog zakona, 15.7.2005. godine

Zakon o dopunama zakona o carinskoj tarifi, 30.1.2010. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, 26.9.2007. godine

PDF Zakon carinskoj tarifi, 15.7.2005. godini

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd