Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Arhiva > Arhiva propisa > Arhiva zakona - porezi i doprinosi

Arhiva zakona - porezi i doprinosi
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Porez na dodatu vrednost
Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 - ispravka, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 83/2015, 108/2016 i 113/2017) - nezvanično prečišćen tekst Službenog glasnika

Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 13 od 14. februara 2018. god.)

Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god.) – primenjuju se od 1. februara 2017. god.

Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik PC“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16) - nezvanično prečišćen tekst Službenog glasnika

Zakon o porezu na dodatu vrednost - prečišćen tekst

Usklađeni dinarski iznosi  iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost, “Službeni glasnik RS”, br. 5 od 25. januara 2016. god.

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, 24.12.2013. godine

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, 29.9.2012. godine

PDFZakon o izmenama zakona o porezu na dodatu vrednost, 29.6.2007. godine

PDFZakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, 15.7.2005. godine

PDFZakon o porezu na dodatu vrednost, 23.7.2004. godine
Porez na dobit pravnih lica

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15)

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, 24.12.2013. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, 6.6.2013. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, 18.12.2012. godine

PDFZakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit preduzeća, 23.7.2004. godine

PDFZakon o porezu na dobit preduzeća, 22.04.2003. godine

PDFZakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit preduzeća, 22.4.2003. godinePorez na dohodak građana

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi  poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2),  4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1)  i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak  građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini, „Službeni glasnik RS“, br. 5 od 25. januara 2016. god.
Zakon o porezu na dohodak građana, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava (''Službeni glasnik RS'', br. 24/01 , 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, 24.12.2013. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, 27.8.2013. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, 1.10.2012. godine

PDFZakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, 29.4.2009. godine

PDF Zakon o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana, 22.01.2009. godine

PDFZakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, 14.7.2006. godine

PDFZakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, 21.12.2004. godine

PDFZakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, 26.11.2002. godine

 PDFZakon o porezu na dohodak građana, 26.11.2002. godinePorezi na imovinuZakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, 12.4.2011. godine

Zakon o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr.zakon, 135/04, 61/07, 5/09 i 101/10)

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu, 22.01.2009.godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu, 29.6.2007. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu, 21.12.2004. godine

PDF Zakon o porezima na imovinu ("Službeni glasnik RS", br. 26/2001 i 80/2002)Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara («Službeni glasnik RS», br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10 i 101/10)

Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, 26.5.2011. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, 29.4.2009. godine

PDF Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06 i 118/07)

PDF Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05 i 114/06)

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, april 2004. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, 26.11.2002. godine

PDF Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Službeni glasnik RS", br. 26/2001 i 80/2002)

Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, 20.1.2012. godine

PDF Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, decembar 2008. godineDoprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, prečišćen tekst utvrdila Poreska uprava (“Službeni. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15 )

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, 24.12.2015. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, 6.6.2013. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, 22.01.2009. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, 14.7.2006. godine

PDF Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, 15.7.2005. godine

PDFZakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, 23.7.2004. godine


Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 96 od 27. oktobra 2017. god.) - primenjuje se od 1. novembra 2017. god

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god.)

Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god.)

Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god.)

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 73 od 28. jula 2017. god.) - primenjuje se od 1. avgusta 2017. god

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 7 od 31. januara 2017. god.) – primenjuje se od 1. februara 2017. god.

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu („Službeni glasnik RS", br. 7 od 31. januara 2017. god.)

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 88 od 28. oktobra 2016. god.) – u primeni od 1. novembra 2016. godine

Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2015. godini, „Službeni glasnik RS“, br. 5 od 25. januara 2016. god.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  za 2016. godinu, “Službeni glasnik RS”, br. 7 od 29. januara 2016. god. 

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2015. godinu, “Službeni glasnik RS”, br. 7 od 29. januara 2016. god. 

Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike za 2016. godinu, “Službeni glasnik RS”, br. 7 od 29. januara 2016. god. 

Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu, “Službeni glasnik RS”, br. 7 od 29. januara 2016. god.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 41 od 28. aprila 2017. god.) – primenjuje se od 1. maja 2017. god.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS”, br. 65/2016 od 28.7.2016. god.) – u primeni od 1. avgusta 2016. god.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, “Službeni glasnik RS”, br. 7 od 29. januara 2016. god. 
Porez na premije neživotnog osiguranja
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd