Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Kontrola javnih sredstava > Budžetska inspekcija > Godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije za 2014. godinu

Godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije za 2014. godinu
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Budžetskoj inspekciji pri Ministarstvu finansija je, članom 84. Zakona o budžetskom sistemu (Službeni glasnik RS'', br.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013-ispr., 108/2013 i 142/2014), povereno da obavlja poslove inspekcije nad direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, kao i ostalim subjektima koji su navedeni u tačkama 3, 4 i 5. istog člana ovog Zakona.

Funkcija budžetske inspekcije je, kako je propisano članom 86. Zakona o budžetskom sistemu, kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava od strane napred navedenih subjekata.

U izveštajnom periodu, Budžetska inspekcija je vršila kontrolu na osnovu Programa i plana rada inspekcije za 2014. godinu, utvrđenog od strane ministra finansija, kao i na osnovu posebnih zahteva ministra, da se izvrši kontrola kod određenih subjekata koji nisu obuhvaćeni Programom i planom, a kako je to propisano članom 90. Stav 2. Zakona o budžetskom sistemu i članom 4. Stav 2. Uredbe o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije.

Godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije za 2014. godinu

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd