Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Одлука о образовању Радне групе за праћење реализације Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године („Службени гласник РС“, бр. 27 од 12. априла 2019. год.)

Одлука о образовању Радне групе за праћење реализације Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године („Службени гласник РС“, бр. 27 од 12. априла 2019. год.)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОДЛУКУ
о образовању Радне групе за праћење реализације Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године
„Службени гласник РС“, број 27 од 12. априла 2019.


Одлука о образовању Радне групе за праћење реализације Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године („Службени гласник РС“, бр. 27 од 12. априла 2019. год.)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд