Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti > Pravilnik o pravilima ponašanja poreskih službenika i nameštenika u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi („Službeni glasnik RS", br. 53 od 20. jula 2011. god.)

Pravilnik o pravilima ponašanja poreskih službenika i nameštenika u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi („Službeni glasnik RS", br. 53 od 20. jula 2011. god.)
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Na osnovu člana 167. stav 4. tačka 4) i člana 169f Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (,,Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon i 53/10) i člana 15. st. 1. i 2. Zakona o državnoj upravi (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o pravilima ponašanja poreskih službenika i nameštenika u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi
"Službeni glasnik RS", broj 53 od 20. jula 2011.

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se opšta pravila ponašanja poreskih službenika i nameštenika (u daljem tekstu: zaposleni) u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi (u daljem tekstu: Poreska uprava), s ciljem zaštite ugleda Poreske uprave kao organa državne uprave, poštovanja i komunikacije zaposlenih među sobom, sa rukovodstvom i sa poreskim obveznicima – strankama, kao i radi obezbeđenja profesionalnog ponašanja na radnom mestu.

Pravilnik o pravilima ponašanja poreskih službenika i nameštenika u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi („Službeni glasnik RS", br. 53 od 20. jula 2011. god.)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd