Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о једнократном порезу на екстра доходак и екстра имовину стечене искоришћавањем посебних погодности (“Службени гласник РС”, бр. 36/2001, 18/2002 и 72/2011-УС) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о једнократном порезу на екстра доходак и екстра имовину стечене искоришћавањем посебних погодности (“Службени гласник РС”, бр. 36/2001, 18/2002 и 72/2011-УС) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
 Основне одредбе

Члан 1.

Овим законом се уводи једнократни порез на екстра доходак и екстра имовину, стечене искоришћавањем посебних погодности (у даљем тексту: једнократни порез), као ванредни приход буџета Републике.


Предмет опорезивања


Члан 2.

Једнократним порезом опорезују се екстра доходак и екстра имовина, стечени у периоду од 1. јануара 1989. године * искоришћавањем посебних погодности, утврђених овим законом, на основу којих је једном физичком или правном лицу дата могућност остваривања дохотка, односно стицања имовине под условима који нису били доступни свим лицима.

Дохотком се, у смислу овог закона, сматра збир свих прихода, по одбитку трошкова, на начин утврђен овим законом, остварен од стране физичког или правног лица.

Имовином се, у смислу овог закона, сматра укупност имовинских (апсолутних и релативних) права физичког или правног лица, изражена у новцу.

Екстра дохотком, односно екстра имовином се, у смислу овог закона, сматрају доходак, односно имовина, стечени у периоду из става 1. овог члана, искоришћавањем посебних погодности, утврђених овим законом.

Закон о једнократном порезу на екстра доходак и екстра имовину стечене искоришћавањем посебних погодности (“Службени гласник РС”, бр. 36/2001, 18/2002 и 72/2011-УС) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд