Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti > Uredba o kriterijumima i merilima za utvrđivanje konkurentnosti u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 103/2012)

Uredba o kriterijumima i merilima za utvrđivanje konkurentnosti u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 103/2012)
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Član 1.

        Ovom uredbom uređuju se kriterijumi i merila na osnovu kojih se određuje da li javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, pravno lice nad kojim Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave ima direktnu ili indirektnu kontrolu od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i u drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda (u daljem tekstu: pravno lice) ima položaj učesnika na tržištu koji ima konkurenciju u smislu odredaba Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Službeni glasnik PC”, broj 93/12).

Uredba o kriterijumima i merilima za utvrđivanje konkurentnosti u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 103/2012)

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd