Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Урeдбa o прaвилимa зa дoдeлу држaвнe пoмoћи („Службeни глaсник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014) – нeзвaничнo прeчишћeн тeкст рeдaкциje Службeнoг глaсникa

Урeдбa o прaвилимa зa дoдeлу држaвнe пoмoћи („Службeни глaсник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014) – нeзвaничнo прeчишћeн тeкст рeдaкциje Службeнoг глaсникa
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 24. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, број 51/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси
 
 
УРЕДБУ
о правилима за доделу државне помоћи
"Службенигласник РС", бр. 13 од 12. марта 2010, 100 од 29. децембра 2011, 91 од 21. септембра 2012, 37 од 24. априла 2013, 97 од 6. новембра 2013, 119 од 31. октобра 2014.
 
 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.*

   Овом уредбом ближе се уређују правила за доделу државне помоћи, односно за оцену дозвољености пријављене, односно додељене државне помоћи, и правни поредак Републике Србије усклађује са садржином инструмената тумачења које су у вези са државном помоћи усвојиле институције Европске заједнице.*
 
*Службени гласник РС, број 100/2011

Урeдбa o прaвилимa зa дoдeлу држaвнe пoмoћи („Службeни глaсник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014) – нeзвaничнo прeчишћeн тeкст рeдaкциje Службeнoг глaсникa

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд