Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Урeдбa o нaчину и пoступку приjaвљивaњa држaвнe пoмoћи („Службeни глaсник РС“, бр. 13/2010)

Урeдбa o нaчину и пoступку приjaвљивaњa држaвнe пoмoћи („Службeни глaсник РС“, бр. 13/2010)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 24. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 51/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси

У Р Е Д Б У
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРИЈАВЉИВАЊА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

Члан 1.

Овом уредбом се ближе прописује  начин и поступак пријављивања шеме државне помоћи и индивидуалне државне помоћи.

Урeдбa o нaчину и пoступку приjaвљивaњa држaвнe пoмoћи („Службeни глaсник РС“, бр. 13/2010)

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд