Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Урeдбa o oдрeђивaњу кривичних дeлa зa кoja сe уз приjaву, oднoснo зaхтeв зa дoбиjaњe дoзвoлe, oднoснo oдoбрeњe зa прирeђивaњe oдрeђeних игaрa нa срeћу пoднoси пoтврдa o нeoсуђивaнoсти oдрeђeних лицa (“Службeни глaсник РС”, бр. 128/2004)

Урeдбa o oдрeђивaњу кривичних дeлa зa кoja сe уз приjaву, oднoснo зaхтeв зa дoбиjaњe дoзвoлe, oднoснo oдoбрeњe зa прирeђивaњe oдрeђeних игaрa нa срeћу пoднoси пoтврдa o нeoсуђивaнoсти oдрeђeних лицa (“Службeни глaсник РС”, бр. 128/2004)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Члан 1.


Овом уредбом одређују се кривична дела за која се уз пријаву за учешће на јавном позиву за добијање дозволе, односно уз захтев за добијање одобрења за приређивање игара на срећу утврђених Законом о играма на срећу („Службени гласник РС", број 84/04) подноси потврда надлежног државног органа да оснивач или члан правног лица које подноси пријаву, односно захтев, као и лице које у смислу закона којима се уређују области опорезивања дохотка грађана и добити предузећа има статус повезаног лица са учесником на јавном позиву или подносиоцем захтева за добијање дозволе или одобења, односно са његовим оснивачем или чланом, није осуђиван у периоду од пет година који претходи подношењу пријаве, односно захтева.

Урeдбa o oдрeђивaњу кривичних дeлa зa кoja сe уз приjaву, oднoснo зaхтeв зa дoбиjaњe дoзвoлe, oднoснo oдoбрeњe зa прирeђивaњe oдрeђeних игaрa нa срeћу пoднoси пoтврдa o нeoсуђивaнoсти oдрeђeних лицa (“Службeни глaсник РС”, бр. 128/2004)

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд