Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Урeдбa o oствaривaњу прaвa физичкoг лицa – купцa дoбaрa, oднoснo кoрисникa услугa у спрoвoђeњу Зaкoнa o фискaлним кaсaмa (“Службeни глaсник РС”, бр. 15/2005)

Урeдбa o oствaривaњу прaвa физичкoг лицa – купцa дoбaрa, oднoснo кoрисникa услугa у спрoвoђeњу Зaкoнa o фискaлним кaсaмa (“Службeни глaсник РС”, бр. 15/2005)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Члан 1.


Овом уредбом ближе се уређује остваривање права физичког лица – купца добара, односно корисника услуга (у даљем тексту: купац) у спровођењу Закона о фискалним касама („Службени гласник РС”, број 135/04 – у даљем тексту: Закон) на рефундацију дела пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ) исказаног у фискалном исечку за купљена добра, односно пружене услуге које се евидентирају преко фискалне касе.

Урeдбa o oствaривaњу прaвa физичкoг лицa – купцa дoбaрa, oднoснo кoрисникa услугa у спрoвoђeњу Зaкoнa o фискaлним кaсaмa (“Службeни глaсник РС”, бр. 15/2005)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд