Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о платном промету - пречишћен текст утврдила Народна банка Србије (“Службени лист СРЈ”, 3/2002 и “Службени гласник РС”, бр. 5/2003, 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 и 139/2014)

Закон о платном промету - пречишћен текст утврдила Народна банка Србије (“Службени лист СРЈ”, 3/2002 и “Службени гласник РС”, бр. 5/2003, 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 и 139/2014)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
З А К О Н
О ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ
(Пречишћени текст)

Члан 1.
(престао да важи)

Члан 2.
Поједини појмови у смислу овог закона имају следећа значења:
1) клијент означава физичко или правно лице које има рачун код банке, укључујући и банку  и друге субјекте који, у складу са законом, имају рачуне код Народне банке Србије;
2) правно лице означава предузећа, јавне институције и друге облике организовања, чије је оснивање регистровао надлежни орган или је основано законом;
3) физичко лице означава лице које обавља делатност ради стицања добити и друго физичко лице;
4) динар означава новчану јединицу Републике Србије

Закон о платном промету - пречишћен текст утврдила Народна банка Србије (“Службени лист СРЈ”, 3/2002 и “Службени гласник РС”, бр. 5/2003, 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 и 139/2014)

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд