Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Dokumenti > Dokumenti javnih politika > Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, broj 3/15 od 14. januara 2015. godine)

Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, broj 3/15 od 14. januara 2015. godine)
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
1. UVODNI DEO

Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma koju je Vlada usvojila 25. septembra 2008. godine („Službeni glasnik RS”, broj 89/08) bila je prva nacionalna strategija Republike Srbije u ovoj oblasti. Nacionalna strategija iz 2008. godine imala je izuzetno značajan cilj, naime da efikasno uspostavi kompleksan i sveobuhvatan sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Nacionalna strategija iz 2008. godine predvidela je preporuke za unapređenje sistema Republike Srbije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, i to na zakonodavnom, institucionalnom i operativnom planu, kao i u pogledu stručnog usavršavanja i obuke. Takva koncepcija strategije je bila primerena tom trenutku razvoja sistema i bila je usmerena na zadovoljavanje međunarodnih standarda. Strategija je ispunila svoj osnovni cilj – uspostavljanje sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd