Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Dokumenti > Dokumenti javnih politika > Program reforme upravljanja javnim finansijama 2019-2020

Program reforme upravljanja javnim finansijama 2019-2020
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Efikasno upravljanje javnim finansijama predstavlja osnovu za održiv ekonomski razvoj i doprinosi makroekonomskoj stabilnosti države. Cilj Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 je da pruži sveobuhvatni i integrisani okvir za planiranje, koordinaciju, sprovođenje i praćenje napretka u sprovođenju aktivnosti upravljanja javnim finansijama kako bi se unapredila makroekonomska stabilnost, obezbedilo efikasno i svrsishodno raspoređivanje i korišćenje javnih resursa, i time lakše postigli strateški ciljevi koje je definisala Vlada, unapredile usluge koje pruža državna uprava u Republici Srbiji, uz istovremeno povećavanje transparentnosti i ukupne funkcionalnosti upravljanja javnim finansijama i ispunjenje neophodnih uslova za pristupanje EU.

Program reforme upravljanja javnim finansijama je glavna smernica reformama za period od 2016. do 2020. godine u ovoj oblasti kako bi se ojačao pravni i institucionalni okvir za upravljanje javnim finansijama u Republici Srbiji u skladu sa standardima EU i međunarodnim standardima. Nakon dve i po godine uspešnog sprovođenja aktivnosti iz Akcionog plana Programa reforme upravljanja javnim finansijama, Ministarstvo finansija je, uz konsultacije sa Evropskom komisijom, donelo odluku da se postojeći Program i Akcioni plan revidiraju i obuhvate period od jula 2019. do decembra 2020. godine.

Revidirani Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period od jula 2019. do decembra 2020. godine usvojen je od strane Vlade Republike Srbije 26. septembra 2019. godine. Revidiranu verziju Programa reforme upravljanja javnim finansijama i prateći Akcioni plan možete preuzeti ovde:

Revidirani Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period od jula 2019. do decembra 2020. godine
Revidirani Akcioni plan Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period od jula 2019. do decembra 2020. godineMinistarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, izradilo Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2018. godine. Nakon usaglašavanja sa komentarima nadležnih institucija i sa komentarima Evropske komisije, dokument je usvojen na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 28.03.2019. godine.

Izveštaj o sprovođenju programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period od januara do decembra 2018. godine
Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, izradilo Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period decembar 2015 - decembar 2017. godine. Nakon usaglašavanja sa komentarima nadležnih institucija i sa komentarima Evropske komisije, dokument je usvojen na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 02.11.2018. godine.

Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period decembar 2015 - decembar 2017. godine

Efikasno upravljanje javnim finansijama predstavlja osnovu za održiv ekonomski razvoj i doprinosi makroekonomskoj stabilnosti države. Cilj Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 je da pruži sveobuhvatni i integrisani okvir za planiranje, koordinaciju, sprovođenje i praćenje napretka u sprovođenju aktivnosti upravljanja javnim finansijama kako bi se unapredila makroekonomska stabilnost, obezbedilo efikasno i svrsishodno raspoređivanje i korišćenje javnih resursa, i time lakše postigli strateški ciljevi koje je definisala Vlada, unapredile usluge koje pruža državna uprava u Republici Srbiji, uz istovremeno povećavanje transparentnosti i ukupne funkcionalnosti upravljanja javnim finansijama i ispunjenje neophodnih uslova za pristupanje EU.

Program reforme upravljanja javnim finansijama biće glavna smernica reformama za period od 2016. do 2020. godine u ovoj oblasti kako bi se ojačao pravni i institucionalni okvir za upravljanje javnim finansijama u Republici Srbiji u skladu sa standardima EU i međunarodnim standardima.

Program reforme upravljanja javnim finansijama usvojen je od strane Vlade Republike Srbije 28. novembra 2015. godine i dopunjen 25. decembra 2015. godine. Konsolidovanu verziju Programa reforme upravljanja javnim finansijama možete preuzeti ovde:

Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 03. novembra 2016. godine, donet je Zaključak 05 broj: 40-9496/2016-1 kojim je usvojen Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period decembar 2015 - jun 2016. godine.

Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period decembar 2015 - jun 2016. godine


Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 30. marta 2017. godine, donet je Zaključak 05 broj: 400-2797/2017 kojim je usvojen Godišnji izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020. za period od decembra 2015. do decembra 2016. godine.

Godišnji izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020. za period od  decembra 2015. do decembra 2016. godine
Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 14. decembra 2017. godine usvojen je Izveštaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 za period decembar 2015 - jun 2017. godine.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd