Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Interna akta > Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Ministarstvu finansija (08 Broj: 110-00-525/2015)

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Ministarstvu finansija (08 Broj: 110-00-525/2015)
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 16. stav 1. Zakona o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik RS“, broj 128/14), i Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih („Službeni glasnik RS“, broj 49/15),
ministar finansija donosi

P R A V I L N I K
 O POSTUPKU UNUTRAŠNjEG UZBUNjIVANjA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom se uređuje postupak unutrašnjeg uzbunjivanja u Ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti uzbunjivača (u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih (u daljem tekstu: Pravilnik).


Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Ministarstvu finansija


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd