Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


IFRIC тумачења
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
IFRIC тумачење 1 - Промене постојећих обавеза везаних за повлачење имовине из употребе, обнављање и сличних обавеза

IFRIC тумачење 2 - Учешћа чланова кооперативних ентитета и слични инструменти

IFRIC тумачење 4 - Одређивање да ли уговор садржи елемент лизинга

IFRIC тумачење 5 - Право на учешће у фондовима намењеним повлачењу имовине из употребе, обнављању и заштити животне средине

IFRIC тумачење 6 - Обавезе које се јављају од учешћа на посебном тржишту – одлагање електричне и електронске опреме

IFRIC тумачење 7 - Примена приступа преправљања финансијских извештаја према IAS 29 Финансијско извештавање у хиперинфлаторним привредама

IFRIC Тумачење 9 - Поновна процена уграђених деривата

IFRIC Тумачење 10 - Периодично финансијско извештавање и умањење вредности

IFRIC Тумачење 12 - Уговори о концесији за пружање услуга

IFRIC Тумачење 13 - Програми лојалности клијената

IFRIC Тумачење 14 - IAS 19 – Ограничење средства дефинисаних примања, захтеви за минималним финансирањем и њихова интеракција

IFRIC Тумачење 15 - Споразуми за изградњу некретнина

IFRIC Тумачење 16 - Хеџинг нето инвестиција у иностраном пословању

IFRIC Тумачење 17 - Расподела немонетарне имовине власницима

IFRIC Тумачење 18 – Преноси средстава од купаца

IFRIC Тумачење 19 – Поништавање финансијских обавеза са инструментима капитала

IFRIC Тумачење 20 – Трошкови уклањања откривке у производној фази површинског копа


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд