Услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова – Број јавне набавке ЈНМВ 8/2015

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Конкурсна документација

pdf

Обавештење о закљученом уговору