Унапређење и одржавање Система за припрему буџета (БИС), јавна набавка број ЈН 2/2018

pdf

Позив за подношење понудa

pdf

Конкурсна документација

pdf

Одлука о обустави поступкa

pdf

Обавештење о обустави поступка