Резервација и издавање авио карата и резервација хотелског смештаја, ЈН 1/2018

pdf

Позив за подношење понудa

pdf

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору