преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку Aутхор стручна литература – Цонсенсус форецастс, ЈН П 2/2018

pdf

Одлука о обустави поступка

pdf

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

pdf

Конкурсна документација

pdf

Измена конкурсне документације

pdf

Обавештење о обустави поступка

pdf

Notification on starting the negotiated procedure without a call for submission of bids

pdf

Tender documentation

pdf

Changes in the tender documentation