Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Услуга одржавања сајта Министарства финансија, јавна набавка број П 4/2017

pdf

Обавештење о покретању поступка

pdf

Конкурсна документација

pdf

Одлука о обустави поступка

pdf

Обавештење о обустави поступка