Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Услуга одржавања и унапређења информационог система „Хермес”, ЈН П 1/2018

pdf

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

pdf

Конкурсна документација

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору