Категорија:
О Министарству - Јавне набавке
Објављено:
27. јула 2020.

Поправкa и одржавање службених возила Министарства финансија, ЈН МВ 6/2020

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Oдлукa о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3