Категорија:
О Министарству - Организациона структура
Објављено:
09. октобра 2019.

Помоћници министра

Дарко Комненић – Сектор буџета (в.д.)

Милица Јовановић – Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције (в.д.)

Снежана Карановић – Сектор за царински систем и политику (в.д)

Споменка Вирцбургер – Сектор – Централна јединица за хармонизацију (в.д.)

Војислав Лазаревић – Сектор за имовинско-правне послове (в.д.)

Марко Јовановић – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (в.д.)

Стојан Јанковић – Сектор за управљање средствима Европске уније (в.д.)

Филип Шановић – Сектор за финансијски систем (в.д.)

др Драган Демировић – Сектор за фискални систем (в.д.)

Верица Игњатовић – Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције (в.д.)

Ана Тешић – Сектор за буџетску инспекцију (в.д.)

Бранимир Гајић – Сектор за праћење фискалних ризика (в.д.)

Дејан Каравелић – Сектор за другостепени порески и царински поступак (в.д.)