Планови

aspx

План јавних набавки за 2019. годину можете да преузмете овде

aspx

План јавних набавки за 2018. годину можете да преузмете овде

aspx

План јавних набавки за 2017. годину можете да преузмете овде

aspx

План јавних набавки за 2016. годину можете да преузмете овде

pdf

План јавних набавки за 2015. годину можете да преузмете овде

pdf

План јавних набавки за 2014. годину можете да преузмете овде

pdf

План набавки Министарства финансија за 2013. годину

Детаљније податке о јавним набавкама можете пронаћи овде.

Извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама можете видети на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке: http://www.ujn.gov.rs/ci/izvestaji/izvestaji_ujn