Категорија:
О Министарству - Јавне набавке
Објављено:
01. јуна 2020.

Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача (само за опрему која није била предмет централизоване јавне набавке у 2019. години или је набављена у 2019. години), ЦЈН 7/2020

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 9