Набавка услуга унапређења система за припрему буџета – БИС, ЈН 8/2019

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Измена конкурсне документације

pdf

Обавештење о продужењу рока

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору