Набавка рачунарске опреме, ЈН 3/2018

pdf

Конкурсна документација

pdf

Конкурсна документација - измењена

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2