Набавка рачунарске опреме, ЈН 1/2019

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Одговор на питање

pdf

Конкурсна документација - измена

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору