Категорија:
О Министарству - Јавне набавке
Објављено:
27. јануара 2020.

Набавка рачунара и рачунарских периферија, ЈН 1/2020

pdf

Конкурсна документација

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Измена конкурсне документације

pdf

Конкурсна документација - измењена

pdf

Појашњење конкурсне документације

pdf

Измена конкурсне документације

pdf

Обавештење о продужењу рока

pdf

Појашњење и измена конкурсне документације 2

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

pdf

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3