Набавка правних услуга у вези са емитовањем обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту, применом отвореног поступка, ради закључења оквирног споразума – 79100000

pdf

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

pdf

Претходно обавештење

pdf

Конкурсна документација