Набавка менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016

pdf

Позив за подношење понуда

pdf

Конкурсна документација

pdf

Појашњење I

pdf

Појашњење II

pdf

Појашњење III

pdf

Појашњење IV

pdf

Појашњење V

pdf

Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa

pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

pdf

Појашњење VI

pdf

Појашњење VII

pdf

Појашњење VIII

pdf

Појашњење IX

pdf

Појашњење X

pdf

Појашњење XI

pdf

Појашњење XII

pdf

Појашњење XIII

pdf

Појашњење XIV

pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

pdf

Појашњење XV

pdf

Појашњење XVI

pdf

Појашњење XVII

pdf

Појашњење XVIII

pdf

Појашњење XIX

pdf

Одлука о додели уговора

pdf

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

pdf

II Одлука о додели уговора

pdf

Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa

pdf

Обавештење о закљученом уговору

pdf

Одлука о измени уговора 1

pdf

Одлука о измени уговора 2

pdf

Одлука о измени уговора 3

pdf

Одлука о измени уговора 4